ធម៍ថ្វាយបង្គំព្រះមុនពេលសមាធិ៩ នឹង ១០

យំ កិញ្ចិ កុសលកម្មំ កត្តព្វំ កិរិយំ មម កាយេន វាចា មនសាតិទស សុគតំ កតំ យេ សត្តា សញ្ញិនោ អត្ថិយេច សត្តា អសញ្ញិនោ កតំ បុញ្ញផលំ មយ្ហំ សព្វេ ភាគី ភវន្តុតេ យេ តំកតំ សុវិទិតំ ទិន្នំ បុញ្ញំផលំ មយា យេ ច តត្ថ ន ជានន្តិ ទេវ គន្ត្វា និវេទយុំ សព្វេ លោកម្ហិ យេ សត្ថា ជីវន្តាហារ ហេតុកា មនុញ្ញំ ភោជនំ សព្វេ លភន្តុ មម ចេតសាតិ។

សូត្រក្រោយធ្វើសមាធិចប់

ផ្សាយមេត្តាអោយខ្លួនឯង

អហំ សុខិតោ ហោមិ និទ្ទក្ខោ អវេរោ អព្យាបជ្ឍោ អនីឃោ សុខី អត្តានំ បរិហរាមិ។

សូមអោយអាត្មាអញបានដល់នូវសេចក្តីសុខ កុំបីមានទុក្ខឡើយ។

សូមអោយអាត្មាអញជាអ្នកមិនមានពៀរ មិនមានព្យាបាទ មិនមានសេចក្តីទុក្ខ ចូររក្សាខ្លួននៅជាសុខចុះ។

ការផ្សាយមេត្តាក្នុងករណីមេគ្គសូត្រ

សុខិនោ វា ខេមិនោ ហោន្តុ សព្វេ សត្តា ភវន្តុ សុខិតត្តា។

សត្វទាំងឡាយទាំងពួង សូមអោយមានសេចក្តីសុខ អោយមានសេចក្តីក្សេម អោយមានខ្លួនដល់នៅសេចក្តីសុខចុះ។

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s